| | 0 Comments

Sara Fajira Minta Izin Titi DJ Agar Bisa Kolaborasi Bareng Stephanie Poetri

Setelah berkesempatan berkolaborasi dengan Titi DJ, Sara Fajira mengaku juga ingin berkolaborasi dengan Stephanie Poetri, anak sang diva itu. Tak ragu ragu Sara meminta langsung kepada Titi DJ untuk bisa bertemu dan ngobrol dengan Stephanie. Ia juga berharap bisa dibantu untuk berkolaborasi. "Aku bahkan sampein ke mamih Titi kalau aku tuh ngefans banget sama Stephanie […]